شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

مشخصات عمومی پروژه

ظرفیت دستگاه: 168 متر مکعب در شبانه روز
درصد بازیافت: 75 درصد
حداکثر فشار: 15 اتمسفر
کیفیت آب ورودی: TDS = 1000 mg/lit
تعداد کل ممبران ها: 7 عدد
نوع ممبران: BW-30-400 (Filmtec USA)
پیش تصفیه: پمپ خوراک، فیلتر شنی، فیلتر کربنی، میکروفیلتر
توان پمپ: 7.5 کیلووات
تزریق مواد شیمیایی: کلر، آنتی اسکالانت، سود به منظور تنظیم pH و ماده SMBS  
نوع مصرف آب:  آب اولیه دیگ بخار و آب آشامیدنی

  

پکیج اسمز معکوس
جوشکاری پکیج اسمز معکوس
مراحل ساخت اسمز معکوس
آب شیرین کن صنعتی