شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

تماس با ما

تماس : 28429831 - 28429513 - (021)

فکس : داخلی 5

ایمیل : info@tarhokar.com

آدرس : تهران- شهریار- شهرک صنعتی گلگون - خیابان هفتم شمالی- پلاک 3

هیدروایتالیا : 856263-051-39+ , 856282-051-39+

وب سایت هیدروایتالیا : www.Hydroitalia.com