شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

تصفیه آب صنعتی - آب شیرین کن صنعتی

تصفیه آب صنعتی جهت تولید آب خالص در صنایع مختلف و با روش هایی همچون اسمز معکوس RO، سختی گیر، تعویض یونی و mixed bed به کار برده می شود. روش های تصفیه آب صنعتی در سه دسته روش های غشایی، روشهای تعویض یونی و روشهای حرارتی تقسیم بندی می شوند که رایج ترین نوع آن، اسمز معکوس می باشد.
تصفیه آب صنعتی در صنایع مختلفی همچون آشامیدنی، تصفیه آب کشاورزی، دارویی، لبنی، غذایی، معادن و انواع آب شیرین کن صنعتی به کار برده می شود و هدف اصلی آن کاهش شوری، املاح، آلودگی و سایر عوامل آلاینده از آب می باشد. با توجه به نوع فرآیند و روش های تصفیه آب صنعتی، هر یک از دستگاه ها ویژگی ها و مزایای مشخصی دارند. از نظر شاخص قیمت، سهولت در بهره برداری و راندمان حذف شوری، روش اسمز معکوس بهینه ترین پکیج در این زمینه می باشد.

تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن صنعتی

انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی

یکی از پرکاربردترین مواد اولیه صنعتی آب می باشد. به دلیل ظرفیت حرارتی بالا، آب به عنوان ماده انتقال دهنده حرارت در بسیاری از صنایع به کار می رود.  همچنین آب می تواند نقش خنک کننده، روان کننده و یا رقیق کننده در بسیاری از صنایع را ایفا نماید. بر این اساس، انواع دستگاه تصفیه آب صنعتی به منظور افزایش کیفیت محصولات نهایی در صنایع به کار برده می شوند.
در یک تقسیم بندی کلی می توان روش های تصفیه آب صنعتی را به سه روش، غشایی، حرارتی و مبادله یونی تقسیم بندی نمود. روش های غشایی بر پایه اندازه مولکولی ذرات، آن ها را از آب جدا می نمایند و رایج ترین این روش ها، اسمز معکوس می باشد. در روش های مبادله یونی، با استفاده از رزین های تبادل یونی می توان املاح آب را تبادل نموده و آب خالص تولید نمود. در روش های حرارتی که به نام روش تقطیر شناخته می شود، با حرارت دادن آب آنرا از حالت مایع به بخار تبدیل نموده و سپس با سرد نمودن بخار، آب بسیار خالص تولید می نمایند.
طبقه بندی دستگاه تصفیه آب صنعتی بر اساس کاربردهای آن صورت می گیرد. از آنجایی که هدف اصلی حذف املاح، سختی و هدایت الکتریکی می باشد بنابراین برحسب میزان توانایی حذف شوری نیز می توان آنها را تقسیم بندی نمود.

تصفیه آب صنعتی بر پایه روش غشایی

پرکاربردترین نوع دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش غشایی، اسمز معکوس می باشد. روش اسمز معکوس به دلیل سهولت در بهره برداری و هزینه تقریبا پایین و از همه مهمتر به دلیل کیفیت بسیار بالای آب تصفیه شده، امروزه بسیار رایج گردیده است و در بسیاری از صنایع به کار می رود.
اساس کار اسمز معکوس استفاده از غشا نیمه تراوا می باشد. این غشا ها به دلیل اندازه کوچکتر از نانومتر صرفا مولکول های آب را از خود عبور داده و کلیه املاح و باکتری ومیکروارگانیزم ها را جدا می نماید. از دیگر روش های تصفیه آب صنعتی غشایی، روش اولترافیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و میکروفیلتراسیون می باشد.

تصفیه آب صنعتی بر پایه روش تبادل یونی

دستگاه سختی گیر، ساده ترین شکل دستگاه تصفیه آب صنعتی به روش تبادل یونی می باشد.  کاربرد این دستگاه در حذف سختی موقت آب می باشد. اساس کار دستگاه سختی گیر رزینی تبادل یا جابجایی یون سدیم موجود در سرشاخه رزین با کلسیم و منیزیم موجود در آب می باشد. رزین موجود در دستگاه تصفیه آب صنعتی پس از مدتی کارکرد نیاز به شستشو و احیا دارد.
تبادل یونی Mixed bed روشی دیگر در تصفیه آب صنعتی می باشد که با استفاده از ترکیب رزین های آنیونی و کاتیونی با سرشاخه OH و H کلیه املاح موجود در آب را جذب می نماید. از این روش به منظور تولید آب با کیفیت بسیار عالی و آب بدون یون استفاده می شود. معمولاً پس از اسمز معکوس از سیستم تبادل یونی (Mixed bed) به منظور حذف نهایی املاح و شوری باقی مانده استفاده می گردد.
از دیگر روشهای تصفیه آب صنعتی استفاده از جریان برق در روش مبادله یونی Electro dialysis Reversal (EDR) می باشد. این روش بر پایه خاصیت هدایت الکتریکی آب استوار می باشد و به وسیله صفحات نیمه تراوا، املاح موجود در آب شامل آنیون و کاتیون را در دستگاه آب شیرین کن صنعتی از آب جدا می نماید.

تصفیه آب صنعتی - روش سختی گیر رزینی

 

تصفیه آب صنعتی بر پایه روش حرارتی

استفاده از روش تقطیر یکی دیگر از کاربردهای تصفیه آب صنعتی به روش حرارتی می باشد که به دلیل تولید آب با کیفیت بسیار بالا در مصارف آزمایشگاهی و یا دارویی کاربرد دارد. روش تقطیر به دلیل تغییر در حالت آب از مایع به گاز (بخار) بسیار پر هزینه و انرژی بر می باشد. از تصفیه آب صنعتی به روش تقطیر در پروژه های عظیم دریایی استفاده می گردد که به آن MED به انگلیسی (Multi effect distillation) گفته می شود.

مقایسه انواع تصفیه آب صنعتی

مقایسه روش های تصفیه آب صنعتی در سه بخش: 1- برآورد قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی، 2- سهولت در بهره برداری، 3- راندمان حذف شوری و TDS انجام می گیرد. همچنان که گفته شده هر یک از این دستگاه ها به منظور مصارف گوناگون و با روش های مختلف طراحی می گردند ولی در یک نگاه کلی  می توان گفت، هدف از ساخت تصفیه آب صنعتی حذف شوری، سختی و آلودگی های آب می باشد. بر این اساس می توان گفت کم هزینه ترین روش، استفاده از سختی گیر است در حالی که این روش صرفاً سختی آب را حذف می نماید. به طور کلی بهینه ترین روش تصفیه آب صنعتی استفاده از اسمز معکوس (RO) می باشد، زیرا به لحاظ قیمت تصفیه آب صنعتی، بهره برداری و راندمان حذف شوری بسیار توانمند می باشد. در جدول ذیل مقایسه انواع روشهای تصفیه آب صنعتی ارائه گردیده است.

روش تصفیه آب صنعتی

قیمت تصفیه آب صنعتی

بهره برداری

راندمان حذف شوری

محدودیت

دستگاه سختی گیر

بسیار پایین

آسان

بسیار پایین

فقط سختی موقت آب را حذف می کند

تعویض یونی Mixed bed

بالا

دشوار

بسیار بالا

 شوری آب ورودی نمی تواند بالا باشد. در آب دریا کاربرد ندارد

مبادله یونی EDR

بالا

دشوار

بالا

شوری آب ورودی نمی تواند بالا باشد

اسمز معکوس RO

متوسط

نسبتا آسان

بالا

جهت تولید آب بسیار خالص بع کار نمی رود

اولترافیلتراسیون UF

نسبتا بالا

دشوار

بسیار پایین

فقط در حذف آلودگی و کدورت کاربرد دارد و شوری را چندان کاهش نمی دهد

روش تقطیر MED

بسیار بالا

دشوار

بسیار بالا

در ظرفیت کوچک و متوسط به کار نمی رود

 کاربردهای تصفیه آب صنعتی

امروزه نمی توان هیچ صنعتی را بدون تصفیه آب صنعتی متصور شد. علاوه بر این، کاهش حجم بارش های سالانه کشور ما، خشکسالی های پی در پی و افزایش شوری آب های زیرزمینی و همچنین آلودگی منابع آب به انواع آلاینده ها، کاربردهای تصفیه آب صنعتی و آشامیدنی را به شدت گسترش داده است. در بسیاری از کارخانجات فولاد، معادن، پتروشیمی، صنایع کوچک و متوسط، صنایع غذایی، در زمینه های کشاورزی، پرورش ماهی، دامداری و همچنین در بخش های مسکونی و آب های آشامیدنی این روش در کنار آب شیرین کن صنعتی کاربرد دارد.

کاربرد تصفیه آب صنعتی در صنایع غذایی و لبنی

در صنایع غذایی و لبنی از آب به عنوان شوینده مخازن، ظروف و خطوط تولید استفاده می گردد. آب حلالی قوی است و با کمک مواد شوینده، اسیدی و یا بازی می تواند بسیاری از آلودگی ها را حل نموده و از بین برد. استفاده از آب شیرین کن صنعتی در خط تولید این کارخانجات سبب بهبود راندمان شستشو به دلیل کاهش شوری می گردد.
آب به عنوان ماده اولیه در بسیاری از صنایع غذایی مانند لبنیات، بیسکویت و شکلات به کار می رود. هرچه آب ورودی به چرخه تولید، شوری یا همان TDS و هدایت الکتریکی کمتری داشته باشد کیفیت نهایی مواد غذایی افزایش می یابد. بنابراین استفاده از تصفیه آب صنعتی در این کارخانجات امری ضروری است.

استفاده از تصفیه آب صنعتی در صنایع حرارتی و برودتی

استفاده از آب در صنایع حرارتی و برودتی به دلیل ظرفیت حرارتی بالای آب بسیار رایج است. آب به عنوان سیال اصلی در دیگ های بخار، برج های خنک کن، مبدلهای حرارتی و کندانسورها به کار می رود. در صورت وجود شوری و سختی  در آب، امکان خوردگی تاسیسات و یا رسوب گذاری بر روی سطوح لوله و مبدلهای حرارتی به شدت افزایش می یابد. بنابراین با به کاربردن دستگاه تصفیه آب صنعتی می توان در هزینه های نگهداری کارخانجات صرفه جویی چشمگیری ایجاد نمود.

تصفیه آب صنعتی در معادن

از دیگر استفاده های آب می توان به کاربرد آن به عنوان یک حلال قوی اشاره نمود. به عنوان نمونه در فرآیند استحصال سنگ آهن پس از خردایش از آب به عنوان حلال استفاده می گردد که پس از چندین مرحله آهن خالص به دست آمده و آب به همراه مواد باطله از چرخه تولید جدا می شود. استفاده از تصفیه آب صنعتی علاوه بر افزایش خلوص آهن، راندمان فرآیند را افزایش می دهد و کمترین رسوب و خوردگی را در پی خواهد داشت.
 

کاربرد روش اسمز معکوس در صنایع و معادن و آشامیدنی

تصفیه آب صنعتی و مصارف آشامیدنی

نشت فاضلاب و پساب های صنعتی در منابع آب زیرزمینی، سبب از دست رفتن بسیاری از منابع آبی که به منظور مصارف آشامیدنی به کار می رود، خواهد شد. در این شرایط با استفاده از روش های تصفیه آب صنعتی می توان آلودگی، شوری و سختی آب را حذف نمود.

تصفیه آب صنعتی در حوزه کشاورزی و دامپروری

صنعت کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده آب در کشور ماست. تا جایی که برخی از برآوردها، سهم این صنعت را 85 درصد از مصرف کل تخمین زده اند. علاوه بر بحث کمیت آب مصرفی در این صنعت، امروزه کشت انواع گلها و گیاهان گلخانه ای رواج یافته است. در این قبیل کشت ها شوری و املاح آب سبب گرفتگی سیستم های آبیاری و همچنین کاهش راندمان محصول می گردد. در این خصوص استفاده از تصفیه آب صنعتی راه حل مشکل می باشد.
در صنایع دامپروری از قبیل گاوداری ها، پرورش مرغ ها، پرورش ماهی و شیلات نیز مساله شوری و آلودگی آب، نگاه مصرف کنندگان را به استفاده از تصفیه آب صنعتی سوق داده است. مساله مهم با توجه به حجم مصرف بسیار بالای آب در این صنایع، مقرون به صرفه بودن قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی می باشد.

تصفیه آب صنعتی در صنایع دارویی

صنعت دارویی و سرم سازی به دلیل بالاترین حساسیت به آلودگی و شوری آب، به طور گسترده از دستگاه های تصفیه آب صنعتی استفاده می نمایند. تصفیه آب صنعتی در صنایع دارویی به منظور تولید آب مقطر یا آب بدون یون به کار می رود. اسمز معکوس (RO) یا دوبل اسمز معکوس، دستگاه آب تولید آب مقطر (DRO) و همچنین ترکیب اسمز معکوس و تعویض یونی در این صنعت به کار می رود.