شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

تصفیه فاضلاب کارواش

در دنیای امروز آپارتمانی ما، نیاز به شستشوی مکانیزه ماشین ها در کارواش ها چشمگیر شده است که حاصل این نیاز مردم و چرخه اقتصادی، پساب یا فاضلاب تجمعی در کارواش ها می باشد که آلایندگی هایی نظیر گل ولای حاصل از شستشو، مواد شوینده (دترجنت)، چربی وروغن، مواد معلق (TSS) می باشد.
پساب یا فاضلاب تولیدی در کارواش ها را می توان به دو روش شیمیایی یعنی افزودن مواد شیمیایی منعقد کننده و کمک منعقد کننده های موجود در بازار و یا روش انعقاد الکتریکی یا همان EC یا الکتروکوگولاسیون که به کمک جریان مستقیم برق و ورق های الکترود آهن و آلومینیوم می باشد تصفیه نمود و به کمک فیلتراسیون تکمیلی این پساب یا فاضلاب قابلیت استفاده مجدد در کارواش ها را دارند.
طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی انواع پکیج های تصفیه فاضلاب کارواش به روشهای الکتروکوگولاسیون، انعقاد الکتریکی (Electrocoagulation , EC)  یا انعقاد شیمیایی با توجه به آنالیز و ماهیت پساب در شرکت فنی مهندسی طرح و کار انجام می گیرد.
 

فاضلاب تولید کارواش
 

ماهیت و نوع فاضلاب در تصفیه فاضلاب یا پساب کارواش ها

اولین کاری که در کارواش ها بر روی ماشین ها صورت می گیرد شستشو با آب است که گل و لای روی ماشین ها با این عمل به آب خروجی اضافه می شود که در بحث تولید فاضلاب با عنوان TSS یا مواد معلق یاد می شود این مواد قابلیت ته نشینی دارند. مرحله بعدی در شست و شوی ماشین ها در کارواش اضافه نمودن کف یا اصطلاحا دترجنت می باشد که دارای سورفاکتانت ها می باشند این ماده ماهیت آلی داشته و باعث تغییر کیفیت شیمیایی در آب می شود. از دیگر موادی که موجود در پساب یا فاضلاب کارواش ها می باشد روغن وگریسی است که همراه با شستشو به آب اضافه می شود وموجب الودگی جدی منابع آب زیرزمینی می شود و همین طور فلزات سنگینی مانند سرب که می باید در تصفیه پساب یا فاضلاب تولیدی در کارواش ها بدان توجه کرد.
در کارواش ها پساب حاصل از شست وشوی ماشین ها مستقیما به چاه یا کانال های آب تخلیه می شوند که این امر سبب آلودگی جدی و سمی شدن سفره ها و منابع آب زیرزمینی می شوند که امر تصفیه فاضلاب کارواش ها را ضرورت می بخشد.
 

کارواش اتوماتیک

نمونه حدودی آنالیز آلاینده ها در کارواش جهت تصفیه فاضلاب

در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب کارواش، نیاز به یک آنالیز دقیق از میزان دبی و میزان آلودگی های می باشد. بنابراین پیش از طراحی واحد تصفیه فاضلاب کارواش بایستی پارامترهای مهمی همچون اکسیژن خواهی شیمیایی یا همان COD و کل ذرات معلق جامد TSS اندازه گیری شود.

جدول آنالیز پساب  حدودی کارواش ها

مقادیر

واحد

پارامتر

6-7

-

pH

350-510

mg/lit

COD

300

mg/lit

TSS

20-40

mg/lit

Oil%grease

32

mg/lit

Surface active substances

روش های تصفیه فاضلاب کارواش

همان گونه که در آنالیز مشاهده می شود، وجود ذرات جامد معلق (TSS) زیاد و همچنین کف (دترجنت) مهمترین مشکلات فاضلاب خروجی از یک کارواش می باشد. از روش های تصفیه متداول فاضلاب کارواش ها می توان به روش انعقاد ولخته سازی شیمیایی وانعقاد و لخته سازی الکتریکی یا همان الکتروکوگولاسیون EC  یا Electrocoagulation اشاره نمود.

شرح فرایند تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی شیمیایی

در تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد و لخته سازی شیمیایی، فاضلاب پس از عبور از واحدهای تصفیه فیزیکی که عمدتاً شامل آشغال گیری می باشد، وارد واحد متعادل سازی گشته تا از نظر کیفیت و کمیت پساب یکنواخت گردد و سپس وارد تانک انعقاد سازی یا اختلاط سریع ( کوگولاسیون ) می گردد. در  اختلاط سریع فاضلاب، ذرات کلوئیدی از نظر بار الکتریکی ناپایدار می شوند که اصطلاحا بدان Coagulation گویند. در این واحد با تزریق ماده شیمیایی که توسط آزمایش جارتست تعیین می گردد حداقل مصرف مواد منعقد کننده و بهترین نتیجه از نظر انعقاد بدست می آید. فاضلاب کارواش پس از عبور از واحد اختلاط سریع به منظور انعقاد وگردهمایی کلوئیدهای بی بار و تشکیل ذرات درشت قابل ته نشینی یا همان فلوک در واحد فلوکولاسیون یا اختلاط آهسته Flocculation با مواد پلی الکترولیت مخلوط می شود. سپس وارد حوض ته نشینی گردیده تا فلوک های تشکیل یافته در فاضلاب کارواش جدا شوند و فرآیند تصفیه فاضلاب کارواش تکمیل گردد.

معایب تصفیه فاضلاب کارواش به روش شیمیایی

 از معایب تصفیه فاضلاب کارواش به روش شیمیایی هزینه تحمیلی شارژ مواد شیمیایی و اپراتوری و پیدایش مقادیر قابل توجهی از لجن می باشد. در تصفیه فاضلاب کارواش به روش شیمیایی برای حذف فلزات سنگین نیاز به تنظیم pH صورت می باشد. چون هریک از فلزات سنگین در میدانی از pH قادر به انعقاد هستند. همچنین در مواقعی که کلوئیدهای منعقد شده به اندازه کافی وزین نیستند، تا براحتی ته نشین شوند، با تزریق پلی الکترولیت به ته نشینی آن ها سرعت خواهند بخشید. تمامی این موارد سبب افزودن مواد شیمیایی مختلف به پساب در طی فرایند تصفیه فاضلاب کارواش می گردد و هزینه های بهره برداری پکیج را افزایش می دهد.
 

تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد شیمیایی
 

 شرح فرایند تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد الکتریکی یا EC

در فرایند تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد الکتریکی یا همان Electrocoagulation با استفاده از جریان برق مستقیم (DC) و صفحات فلزی از جنس آلومینیوم و آهن به عنوان الکترود شیمیایی، فاضلاب کارواش تصفیه می گردد که به اختصار به این روش EC گفته می شود.

در روش الکتروکوگولاسیون یا همان انعقاد الکتریکی، الکترودها که شامل آهن و آلومینیوم می باشند مولکول های هیدروکسید فلزی مانند Al(OH)3 یا Fe(OH)2 را تشکیل می دهند که به دلیل خاصیت جذب بسیار بالا با آلودگی ها تشکیل کمپلکس قابل ته نشین شدن را داده و در نهایت در تانک ته نشینی مربوط به EC از پساب جدا می گردد و فرآیند تصفیه فاضلاب کارواش تکمیل می گردد.

مزایای تصفیه فاضلاب کارواش با روش انعقاد الکتریکی

 از مزایای تصفیه فاضلاب کارواش به روش EC حذف هزینه مواد شیمیایی و اپراتوری آسان این سیستم می باشد. پکیج انعقاد الکتریکی دارای راندمان 99% حذف فلزات سنگین، راندمان بالا در حذف مواد معلق وکدورت وروغن موجود در پساب کارواش می باشد. این پکیج بصورت اتومکانیک و یکپارچه آب تصفیه شده از سیستم تصفیه را جهت شستشوی دوباره اتومبیل ها آماده می کند.
 

تصفیه فاضلاب کارواش به روش انعقاد الکتریکی

 استفاده مجدد از آب در تصفیه فاضلاب کارواش

در انتهای یک واحد تصفیه کارواش استفاده از یک فیلتر شنی و کربنی به همراه پمپ تغذیه این فیلتراسیون سبب می گردد تا باقی مانده رنگ و کدورت و ذرات جامد معلق (TSS) به طور کامل حذف گردد و بدین ترتیب می توان با استفاده از این آب در شستشوی خودروها در کارواش از وجود هر گونه لک و یا رسوب بر روی سطح خودرو اطمینان حاصل نمود. که البته این در صورتی خواهد بود که آب ماهیتا سختی بالایی نداشته باشد.