شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی

در کارخانجات نساجی، فاضلاب تولیدی در بخش های شستشو اولیه، رنگرزی، سفید کردن و تکمیل پارچه تولید می گردد. در تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی وجود مواد معدنی،  ترکیبات رنگی، ترکیبات سخت تجزیه پذیر و کدورت و TSS فرایند تصفیه را سخت و دشوار می نماید.
فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی فاقد مواد لازم برای رشد ارگانیزم ها از قبیل ازت و فسفر بوده و به دلیل ترکیبات رنگی، نیاز به روش های تصفیه متعددی دارند. در تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی از روش های شیمیایی، فیزیکی، الکتروشیمیایی و بیولوژیکی به منظور تولید آب کشاورزی و اخذ تاییدیه محیط زیست استفاده می گردد.
 

تولید فاضلاب در صنایع رنگرزی و نساجی پارچه 
 

نحوه تولید فاضلاب در کارخانجات نساجی و رنگرزی

فاضلاب صنایع نساجی در بخش های شستشوی اولیه، رنگرزی، سفید کردن و تکمیل پارچه تولید می گردد. مهمترین مواد اولیه در صنایع نساجی شامل پشم، پنبه و الیاف مصنوعی می باشد. انواع رنگ های به کار رفته در فرایند رنگرزی نیز شامل، رنگ های اسیدی، آزوئیک، قلیایی، دیسپرس، گوگردی و موردان می باشد. این رنگ ها ترکیبات معدنی بسیار زیادی داشته و میزان BOD (اکسیژن خواهی بیولوژیکی) کمی دارند اما به لحاظ COD (اکسیژن خواهی شیمیایی) بسیار بالا می باشند.
در بخش رنگرزی یک کارخانه نساجی، تعدادی پاتیل وجود دارد که در شروع کار، الیاف با رنگ های روشن در آن، آماده می شوند و به تدریج با افزایش رنگ محلول پاتیل، الیاف با رنگ های تیره ماننده سرمه ای و مشکی در آن  رنگرزی می شوند. در انتهای کار نیز، آب باقی مانده در پاتیل به صورت فاضلاب دفع می گردد که به شدت اسیدی بوده و مواد معدنی و رنگی فراوانی دارد.
از دیگر نقاط تولید فاضلاب در کارخانجات نساجی، بخش شستشوی اولیه الیاف، پشم یا پنبه می باشد که حجم بسیار زیادی داشته و حاوی چربی، ذرات معلق و دترجنت می باشد. به طور کلی به ازای رنگرزی 1 کیلوگرم الیاف در حدود 50 لیتر آب مصرف می گردد.

ماهیت و نوع پساب در تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی

استفاده از مواد رنگی در فرایند نساجی و رنگرزی سبب می شود میزان رنگ فاضلاب، بسیار زیاد گردد. به علاوه وجود ترکیبات سمی و ترکیبات سخت تجزیه پذیر شیمیایی نیز از مهمترین عواملی می باشد که بایستی در طراحی و اجرا سیستم تصفیه پساب نساجی و رنگرزی مد نظر قرار بگیرد.
فاضلاب نساجی و رنگرزی فاقد ازت و فسفر ضروری برای رشد باکتریها و آنزیم ها می باشد. بنابراین افزودن این مواد به پساب ضروری است.
در بخش های مختلف فرایند رنگرزی و نساجی، مقدار بسیار زیادی ذرات جامد معلق شامل الیاف طبیعی و مصنوعی، ذرات رنگدانه غیر محلول وجود دارد که باعث افزایش TSS و کدورت فاضلاب می گردد.

آنالیز زیر را می توان به طور میانگین در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی به کار گرفت.

مقدار (میلی گرم در لیتر)

       پارامتر

4000-2000

         COD

500

        BOD

750

         TSS

3

          PH

روش های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی

مشابه با اکثر پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی، در تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی دو بخش عمده تصفیه شیمیایی، فیزیکی و سپس تصفیه بیولوژیکی قرار دارد.
در تصفیه فیزیکی و شیمیایی فاضلاب نساجی و رنگرزی با توجه به TSS و کدورت بسیار بالا از روش هایی مانند انعقاد الکتریکی یا انعقاد شیمیایی به منظور حذف رنگ و ذرات معلق استفاده می شود. در این روش ها پساب به منظور تصفیه بیولوژیکی آماده می شود. باید توجه نمود که حذف رنگ و مواد سمی در واحدهای هوازی و بی هوازی به سختی انجام می گیرد و لذا استفاده از روش های شیمیایی و فیزیکی در تصفیه پساب نساجی و رنگرزی امری ضروری است.
 

پکیج تصفیه فاضلاب نساجی
 

فاضلاب رنگرزی به دلیل استفاده از ترکیبات اسیدی و بازی دارای رنج متغییر pH می باشد بنابراین استفاده از واحد یکنواخت ساز و تنظیم pH بسیار ضروری است. باید توجه داشت که واحدهای تصفیه بیولوژیکی صنعتی فقط در رنج pH خنثی با راندمان خوب عمل خواهند.
یکی از تفاوت های عمده پساب نساجی و رنگرزی با سایر پساب های صنعتی، وجود مواد سخت تجزیه پذیر می باشد. این مواد به شدت واحدهای تصفیه بیولوژیکی را مختل می نمایند. استفاده از ترکیبات اکسید کننده مانند ازن و UV یکی از راه های موثر در شکستن ترکیبات سخت تجزیه پذیر در تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی می باشد.
آخرین مرحله در تصفیه پساب رنگرزی و نساجی، واحدهای بیولوژیکی شامل واحدهای بی هوازی و هوازی می باشد. در این مراحل افزودن ازت و فسفات و متانول به فاضلاب به منظور تامین ترکیبات لازم برای زیست آنزیم ها و باکتری ها ضروری است. روش های بی هوازی رایج در تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی شامل: UABR ,UAFBR ,UASB و روش های رایج هوازی شامل: MBBR ,IFAS و EAAS بر پایه روش لجن فعال می باشد.

کاربردهای تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی

مهمترین دلایل استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی استفاده از پساب تصفیه شده در صنایع کشاورزی و اخذ تاییدیه محیط زیست در این خصوص می باشد. اما در صورت نیاز می توان آن را را به آب های سطحی و یا چاه های جاذب برگرداند.
 

فرایند تصفیه فاضلاب نساجی


در برخی از کارخانجات به دلیل کمبود آب، از پساب تصفیه شده در خط تولید استفاده می گردد. بدین منظور تصفیه تکمیلی فاضلاب به روش هایی مانند استفاده از UF (اولترافیلتراسیون) و یا RO (اسمز معکوس) ضروری است. باید توجه نمود آب ورودی به واحد رنگرزی در یک کارخانه نساجی بایستی شوری یا همان هدایت الکتریکی پایینی داشته باشد تا عملیات رنگرزی بدون وجود یون های مزاحم با بهترین راندمان ممکن انجام گردد. بنابراین در صورتی که بخواهیم از پساب تصفیه شده در واحد رنگرزی استفاده کنیم، توجه به این مساله ضروری است.