شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

تصفیه آب صنعتی و بحران آب

تصفیه آب صنعتی منبع جدیدی برای آب مورد نیاز صنایع تولیدی است. این روش هم پایدار بوده و هم تولید آن از منظر اقتصادی دارای سود و فایده می باشد. تصفیه آب صنعتی و تصفیه فاضلاب صنعتی، استفاده مجدد از فاضلاب و پساب صنعتی و خانگی را مقدور می نمایند. امروزه دفع فاضلاب به محیط زیست علاوه بر تخریب زیست بوم، سبب آلوده شدن منابع آب زیر زمینی شده است. بنابراین با تصفیه مجدد فاضلاب و تولید آب می توان ضمن حفظ محیط زیست، منبعی پایدار برای آب مصرفی صنایع تولید نمود.

نقش تصفیه آب صنعتی در تامین منابع آب

بر اساس مطالعات بین المللی، ایران باید تا سال 2025 بیش از 110 درصد به منابع آبی خود بیفزاید تا از بحران آبی نجات یابد. با بررسی شاخص های بین المللی در مورد وضعیت آبی کشور، سالهای آینده سالهای تنش شدید آبی است که می تواند منجر به بروز بحران های اجتماعی و سیاسی وسیعی گردد. بنابراین دولتها در ایران چاره ای به جز اتخاذ سیاست های مدیریتی در خصوص بهره وری مصرف، قیمت گذاری اصولی و اتخاذ روشهای نوین تولید منابع آبی نخواهند داشت. یکی از این روش ها استفاده از تصفیه آب صنعتی می باشد. روشهای نوین تصفیه آب صنعتی ما را قادر به ساخت انواع آب شیرین کن دریایی در مقیاس های بزرگ و کوچک نموده است. بی شک استفاده از منابع بی پایان آب دریا و تولید آب شیرین از دریا، روشی پایدار در تامین منابع آبی در کشور خواهد بود. یکی دیگر از روشها استفاده از تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب شهری جهت تامین آب مورد نیاز صنعت و کشاورزی می باشد.
در کشور ما ایران به صورت متوسط سالانه 90 میلیارد متر مکعب آب مصرف می گردد. از این میان سهم عمده مصرف آب به بخش کشاورزی تعلق دارد که با مصرف 81 میلیارد مترمکعب، سهم 92% از کل منابع آبی کشور را دارا می باشد. اما آب مصرفی صنایع و بخش خانگی به علت طی نمودن مراحل تصفیه آب صنعتی، انتقال و توزیع از نظر هزینه تمام شده به مراتب گرانتر از آب بخش کشاورزی می باشد. از سویی، ارزش افزوده تولیدی در بخش صنعت به مراتب بالاتر از کشاورزی است. در شکل زیر میزان مصرف کلی آب کشور در سال 1395 به تفکیک بخش های خانگی، صنعتی و کشاورزی نشان داده شده است.
 
مصرف کل آب در کشور و نقش تصفیه آب صنعتی