شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

دستگاه تولید آب مقطر

دستگاه تولید آب مقطر در صنایع باطری سازی، داروسازی و سرم سازی به کار می رود و هدف از آن تولید آب مقطر با هدایت الکتریکی بسیار پایین می باشد. دستگاه اسمز معکوس دو مرحله ای رایج ترین روش صنعتی به منظور تامین آب مقطر می باشد اما روشهایی همچون تعویض یونی و یا الکترودیونایز از دیگر فرایندهای آب مقطر گیری می باشد.
دستگاه تولید آب مقطر - اسمز معکوس دو مرحله ای Double RO

کاربرد آب مقطر
آب مقطر صنعتی در کارخانجات تولید باطری، شرکتهای داروسازی و سرم سازی و واحدهای آزمایشگاهی به کار می رود. ویژگی اصلی آب مقطر پایین بودن هدایت الکتریکی یا همان EC آن می باشد. معمولاً هدایت الکتریکی آب مقطر زیر 1 میکروزیمنس و pH آن نیز خنثی می باشد. آب مقطر مورد استفاده در صنایع دارو و سرم سازی از لحاظ میکروبی دارای هیچ گونه آلودگی و یا لاشه میکروب نیز نمی باشد. بر این اساس انواع دستگاه تولید آب مقطر صنعتی در شرکت طرح و کار طراحی و ساخته می شود.
آب مقطر در صنایع باتری به منظور تولید اسید به کار می رود. در این صنعت، آب مقطر تولیدی نباید هیچ گونه فلزات سنگین از قبیل آهن، منگنز و یا آلومینیوم داشته باشد و همچنین pH آن بایستی خنثی باشد.
در صنایع دارویی و سرم سازی دستگاه تولید آب مقطر بایستی علاوه بر ویژگی های مذکور از نظر آلودگی های میکروبی کامل بی خطر باشد لذا استفاده از روشهای گندزدایی مانند تابش ماورابنفش UV و یا اکسیداسیون با ازن به عنوان بخش تکمیلی به کار می رود.

فرایند تولید دستگاه آب مقطر صنعتی
با توجه به کاربرد آب مقطر، نوع فرایند تولید نیز متفاوت می باشد. رایج ترین روش در تولید آب مقطر استفاده از دستگاه اسمز معکوس دو مرحله ای یا همان Double RO می باشد. در این روش آب تصفیه شده اسمز معکوس مجدداً وارد مرحله دوم اسمز می شود و بدین روش هدایت الکتریکی آب مقطر در این دستگاه کاهش می یابد. از روشهای دیگر در تولید آب مقطر می توان به سیستم تعویض یونی یا همان Ion Exchanger اشاره نمود. در سیستم رزین ، یون های آب باتوجه به بار مثبت و منفی به رزین کاتیونی و یا آنیونی جذب می شوند و در نتیجه آب خالص تولید می گردد. دستگاه تولید آب مقطر بر اساس روش تبخیر و سپس میعان از قدیمی ترین روشهای آزمایشگاهی و صنعتی در تولید آب مقطر می باشد که به دلیل قیمت بالا امروزه چندان کارایی ندارد.
جدیدترین دستگاه تولید آب مقطر، استفاده از روش الکترودیونایز می باشد که با استفاده از جریان برق مستقیم یونهای باردار آب را جدا می نماید. به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی و راهبری آسان و راندمان بالا روش الکترودیونانیز EDI  به سرعت در حال گسترش می باشد.