شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

گواهی ایزو

شرکت طرح و کار دارای گواهینامه کیفیت ایزو 9001 از شرکت معتبر DAS انگلستان می باشد
/directory/tarhokarcom/editor/ISO-DAS2.jpg