شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

هیدروایتالیا

شرکت فنی مهندسی طرح و کار در زمینه طراحی و ساخت سیستم های تصفیه آب و فاضلاب با شرکت هیدروایتالیا موافقت نامه همکاری امضا نموده است. این موافقت نامه در زمینه دریافت مشاوره های فنی و همچنین اجرای برخی از سیستم های تصفیه آب و فاضلاب در ایران می باشد.
هیدورایتالیا طرح و کار