شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 28429513 - 28429831 (021)
طرح و کار

محصولات

اجرای انواع سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی به منظور اخذ تاییدیه محیط زیست

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی

یکی از روش های تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه با کمک پکیج انعقاد شیمیایی می باشد. در این روش انعقاد از

چربی گیر

چربی گیر

پکیج چربی گیر در تصفیه فاضلاب بر این اصل فیزیکی استوار است که مواد با دانسیته کمتر در یک محلول به

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

پکیج تصفیه فاضلاب به روش انعقاد الکتریکی

در فرایند انعقاد الکتریکی یا همان Electrocoagulation با استفاده از جریان برق مستقیم (DC) و صفحات فل

تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی

کمیت و کیفیت فاضلاب یا پساب صنعتی در کارخانجات و صنایع مختلف بسته به نوع و ماهیت تولیدی متفاوت بوده