شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

محصولات

انواع سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی و شهری به صورت پکیج فلزی یا سازه بتنی

سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک یا انباره های لجن، ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی می باشد که تصفیه بیولوژیکی و ته نشی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

بخش عمده ای از آب مصرفی در جوامع شهری و روستایی به فاضلاب تبدیل می شود. این پساب حاوی انواع مواد...