شرکت فنی مهندسی طرح و کار -  شماره تماس: 44042776 - 44010038 (021)
طرح و کار

تصفیه آب

دستگاههای تصفیه آب صنعتی به روش اسمزمعکوس، تعویض یونی، اولترافیلتراسیون

سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی

پکیج سختی گیر کاتیونی یکی از روشهای تصفیه آب می باشد که در آن به وسیله رزین های کاتیونی، سختی موقت

دستگاه تولید آب مقطر

دستگاه تولید آب مقطر

دستگاه تولید آب مقطر در صنایع باطری سازی، داروسازی و سرم سازی به کار می رود و هدف از آن تولید آب مق

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

اولترا فیلتراسیون روشی در تصفیه آب می باشد که به وسیله آن می توان ذرات معلق، عوامل کدورت، TSS و گل..

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس

دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس یا همان RO روشی در تصفیه آب می باشد که به وسیله آن می توان آب با کیفیت...